Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Bo bättre
 Prenumerera

 4 nummer per år!
Bo bättre är en facktidning som vänder sid till styrelsen i bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Här finns allt för ledamöter aktiva i brf, om förvaltning, bostadsrättslagen och nyheter om bostadsrätt och boende.

Ur innehållet nr 3-15 av Bo bättre

Tema Förvaltning - Valen påverkar värdet
Valet av förvaltningstjänster påverkar allt från grannsämja till värdet på bostäderna och de gemensamma tillgångarna. Läs mer om fördelar och fallgropar när det gäller bokföring, drift och underhåll - den ekonomiska och tekniska förvaltningen


Tema: Ventilation - Forskning saknas
Vi tillbringar nästan 90 procent av vår tid inomhus, vilket gör kontrollen av ventilationen en viktig del av föreningens ansvar. Ett bra verktyg är OVK, obligatorisk ventilationskontroll, som är ett myndighetskrav sedan många år.


TEMA: Fukt och vattenskador - Vattenskadorna ökar
Var femte bostadsrättsförening drabbas varje år av vattenskador enligt Bostadsrätterna. Nu visar en ny undersökning att det är främst vattenskadorna i kök som under de senaste fem åren fortsatt att öka. Läs om hur föreningen kan förebygga skador och effektivisera sitt arbete.

Prenumerera på Bo bättre!

Stora styrelsepaketet - 550 kr/år
Enkel prenumeration - 189 kr/år

» Prenumerera på Bo bättre

© 2006 - 2022 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera