Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Special: Ekonomisk förvaltning

Ur: Bo bättre • NR 4/2009

Det pris bostadsrättsföreningar betalar för sin förvaltning skiljer sig en hel del åt. Prisskillnader på över 60 procent för jämförbara föreningar kan inte enbart förklaras utifrån skillnader i tjänsteutbud. Låt inte ett slentrianmässigt förhållande belasta föreningens ekonomi.
Kanske dags att omförhandla?


I samband med att Bo bättre inför förra numret gjorde en genomgång av styrelsearvoden kunde vi notera att en av de större förvaltarna i ett flertal fall såg ut att ligga mycket högt för sina tjänster inom ekonomisk förvaltning. Därför finns det all anledning att granska flera bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

Det är lika gott att klara av invändningarna med en gång: En förklaring till prisskillnaderna som man givetvis måste ta i beaktande är att det kan skilja stort i det innehåll tjänsten består av. Två föreningar kan ligga på samma kostnad, men hos den ena ingår exempelvis 10-årskalkyler, underhållsplan, flera möten med ekonom med mera som inte den andra ens är i närheten av.

Men vi vet å andra sidan att föreningar som har sagt upp och gjort nya upphandlingar fått både bättre och billigare förvaltning. Vid en första anblick ser summorna inte ut att skilja sig alltför stort. Men om man slår ut det på antal lägenheter ser man att byte av förvaltare i en del föreningar skulle möjliggöra en skön semesterresa per medlem. Förutsatt att bytet inte samtidigt innebär att driftskostnaderna barkar åt skogen.

Något som i flera fall försvårar en jämförelse är att i ett flertal av de föreningar som förvaltas av Riksbyggen så redovisas arvode för förvaltning som som en enda post. Här kan då ingå fastighetsekonomi, finansiering, fastighetsdrift, fastighetsskötsel och fastighetsutveckling. Hittills är det bara hos Riksbyggenföreningar som vi sett detta. Exempelvis HSB redovisar kostnader uppdelade på respektive kostnadsområde även i de fall där föreningen har fullavtal.

Detta gör det närmast omöjligt att få en uppfattning om hur man ligger till i jämförelse med andra föreningar. Detta är något förvånande då Riksbyggens årsredovisningar i övrigt är mycket detaljerade. Tyvärr har vi inte lyckats få någon kommentar från Riksbyggen.

Det är betydligt lättare att jämföra kostnaden mellan små föreningar (1–50 lgh), då dessa normalt inte har egen personal som de stora. En stor förening kan ha egen administrativ personal som hanterar flera delar av den löpande verksamheten. I jämförelsen har vi tittat på föreningar som i största mån är lika – samma byggår, antal lägenheter, lokaler, boarea etc, samt att de finns inom samma geografiska område.

I de fall Riksbyggen har klumpat kostnaderna för ekonomisk förvaltning har vi klumpat samman delar i den årsredovisning som vi har som motpart. Du kan jämföra den totala kostnaden fördelad på antal lägenheter och boarea. (Den senare är ofta ett sämre alternativ, då det kan skilja stort mellan två föreningar. Bägge ha 20 lägenheter, den ena har 1 000 kvm boarea och grannhuset 2 200 kvm.

Jämförelse förvaltningskostnader


Riksbyggen brf 540 lägenheter vs. HSB brf 577 lägenheter
Två stora föreningar som ligger grannar i Malmö, båda är uppförda 1972–1973 och har samma typ av fastigheter. Eftersom Riksbyggen ”klumpar” sina förvaltningskostnader gör vi detsamma för HSB. I jämförelsen ingår då kostnader för förvaltningsarvode, fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel m m.
  Riksbyggen HSB skillnad
Kostnad totalt 3 751 121:- 3 320 757:- 13 %
Kostnad/lgh 6 947:- 5 755:- 21 %
Kostnad/boa 96:- 82:- 17 %


Riksbyggen brf 185 lgh vs. “ej ansluten” brf 162 lgh
Två småhusföreningar i Oxie som är uppförda 1981–1982. Förvaltningskostnaderna är på “Riksbyggen-manér” ihopklumpade.
  Riksbyggen Privat skillnad
Kostnad totalt 947 744:- 821 752:- 15 %
Kostnad/lgh 5 123:- 5 073:- 1 %
Kostnad/boa 53:- 47:- 11 %


Riksbyggen 73 lgh vs. SBC 77 lgh – hyreshusenheter
Två föreningar i Årsta som är uppförda 1944–1946. Enbart ekonomisk förvaltning är jämfört.
  Riksbyggen SBC skillnad
Kostnad totalt 122 034:- 98 598:- 35 %
Kostnad/lgh 1 672:- 1 177:- 42 %
Kostnad/boa 28:- 18:- 52 %


Riksbyggen brf 115 lgh vs. HSB 117 lgh
Två föreningar i Malmö som är uppförda 1950–1953. Ihopklumpad förvaltningskostnad.
  Riksbyggen HSB (förvaltas av SBC) skillnad
Kostnad totalt 1 001 521:- 622 046:- 61 %
Kostnad/lgh 8 709:- 5 317:- 64 %
Kostnad/boa 157:- 103 :- 52 %


» 387 procents skillnad i förvaltningskostnad - del 2
» MEST förvaltning för pengarna - del 3

Senast uppdaterad 2009-11-10  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2022 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera