Senaste nummer av Bo bättre Senaste nummer av Bo bättre
Hem
Sök bland Sveriges 27 800 bostadsrättsföreningar
 
Malmö | Göteborg | Stockholm
 Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Bakom känslomurar och okunskapsväggar - sanningen om ombildningar

2010-06-17
Politiskt sett råder det ingen större oenighet. Nästan alla politiker anser att det är önskvärt att ett bostadsområde inte helt domineras av en bostadstyp och en upplåtelseform.

Det bekräftas i en färsk Skop-undersökning som utförts på uppdrag av Sveriges Bostadsbildare (SBB). I undersökningen, där 128 kommunalpolitiker intervjuats, framgår att socialdemokratiska politiker i större utsträckning än borgerliga anser att det är mycket dåligt om en viss upplåtelseform dominerar. Men när det kommer till frågan om ombildning till bostadsrätt som ett sätt att råda bot på obalansen tar ideologin överhand. Både bland socialdemokratiska och borgerliga politiker anser en majoritet att det är positivt för de boende, i områden som domineras av kommunala bostadsbolag, om det skapas fler bostadsrätter där. Men det finns en märkbart starkare övertygelse bland de borgerliga att det är rätt väg att gå.

Kring dessa frågor hölls ett intressant seminarium i onsdags morse på inbjudan från SBB, Sveriges BostadsrättsBildare. Björn Isaksson, styrelseledamot i SBB och vd för ombildningskonsulten Isaksson och partners AB, kunde presentera färsk statistik. Förra året genomfördes brf-köp för 24 miljarder kronor. Det är 2 miljarder mer än under 2008 och 10 miljarder mer än under 2007.

En tydlig trend är spridningen över landet, ombildningar skedde i 67 kommuner. Bostadsrättsomvandling är inte längre något storstadsfenomen. Ser man till enbart Stockholm är det tydligt att försäljningarna från privata fastighetsägare varit relativt konstant, medan försäljningen av allmännyttans bestånd följer vilken färg det politiska styret har.
- Det är en allmän missuppfattning att ombildning är något som sker enbart från allmännyttan. I Stockholm börjar den privata fastighetsägaren att bli ett utdöende släkte, sa Björn Isaksson.

Vilket har sin enkla förklaring i prisbildningsmekanismerna. I Stockholm är det genomsnittliga marknadspriset för ett hyreshus 25000 kronor. Marknadspriset för en bostadsrätt är som bekant betydligt högre - 50000 kronor.
- Men det är en utopi att tro att man vid försäljning till bostadsrättsföreningen skulle kunna få ut marknadsvärdet. Hyresgästen har ju redan lägenheten varför skulle man betala för det en gång till?

Priset bestäms istället, menar Björn Isaksson, av vad som är möjligt att finansiera. Snittpriset för hyreshus som säljs till bostadsrättsförening är drygt 30000 kronor/kvadratmeter. Med andra ord får hyresvärden ut betydligt större vinst om han eller hon säljer till en brf än till annan investerare. Denna utveckling, menar han, kommer att fortsätta så länge inte villkoren för hyresrätten förbättras. Alltså att hyresvärdet sätts efter marknaden.Vänder man på det kan resonemanget användas till bevis att utförsäljningen i innerstaden sker till underpris, och till överpris i ytterstaden, menade Jerker Söderlind, arkitekt och forskare i stadsplanering (det alternativa priset, alltså hyresvärdet, hålls nere av hyresregleringen).
- Jag menar att äganderätten har hamnat på fel sida av den politiska skiljelinjen, sa Jerker Söderlind.

Han menade att bästa sättet att komma tillrätta med de problem som präglar många av ytterstadsområdena vore att ge äganderätten till de människor som bor där. Han använde sig av ett klassiskt Einsteincitat: "Det går inte att lösa ett problem med de metoder som skapade det". Men för att skapa denna egenmakt måste man gå steget längre än att bara förändra upplåtelseformen, menar Jerker Söderlind. Hans radikala förslag är att låta de boende inte bara äga huset, utan också den omgivande. Då kan man skapa förtätning utan att de boende enbart ser problem med nya byggnader. Om nya hus byggs är det ägarna till kvarteret som tillgodoräknar sig vinsten.

Med den tanken i bakhuvudet var det extra spännande att lyssna på Seck Ndioba, ordförande i Sveriges enda ombildade bostadsrättsförening. Han berättade om de problem man upplevt med den tidigare hyresvärden: icke fungerande ventilation, dålig belysning överbelamrade sophus och så vidare. Lösningen: att gå samman och äga sitt eget hus.
- Vi är alla nomader. Men om jag äger, då stannar jag. Nu bryr sig folk om sin omgivning. Många har börjat se sina grannar som man är beroende av. Folkpartisten Björn Ljung var besviken över att det skett för får ombildningar i ytterstaden. Han höll med om att det i innerstaden råder balans, eller kanske snarare behövs fler hyresrätter, men att sätta ett definitivt stopp är fel väg att gå enligt honom.

Socialdemokraternas bostadspolitiske talesman Teres Lindberg försvarade det rödgröna förslaget att ändra dagens krav på 2/3 majoritet till att minst 3/4 av de boende måste vara för om köpet ska gå igenom. Björn Isaksson menade att den enda följden av ett sådant beslut skulle bli att det ombildningar enbart skulle ske i innerstaden. Det stora problemet enligt honom i ytterstadsområdena är soffliggarna. I många fall kommer inte ens ¾ av de boende på mötena.

Teres Lindberg vände sig emot hur ombildningskonsulter drivit på själva processen med dörrknackning och dylikt.
- Det har lett till att vi inte kunnat stötta ombildningar. Det är så många som upplevt att de stått utanför. Det är dags att dra ett streck över det som varit, menade Jerker Söderlind.
- Att dela upp marken och ge de små människorna egenmakt borde både vänster och höger kunna enas kring.
Här blev han inte emotsagd.
- Det viktiga är att det finns olika boendeformer. För de flesta är det ointressant vem det är som äger. Man är intresserad av att bo i ett visst område, inte av att det är allmännyttan som är värd, sa Björn Ljung. Björn Isaksson menade att Sundbyberg var ett föredöme som säljer ut allmännyttan och bygger nya hyresrätter för pengarna.

Mer om branschorganisationen SBB: www.bostadsrattsbildare.se
Text: Erik Hörnkvist, Senast uppdaterad 2010-06-17  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2019 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera