Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

En solskenshistoria

Ur: Bo bättre • NR 3/2008

Solens strålar är helt gratis. Även i Sverige lyser solen tillräckligt för att ge god lönsamhet att ta tillvara energin. Brf Kantarellen i Örebro satsade på en enkel och lättskött anläggning.

Gratis tappvarmvatten under en stor del av året för en investering på knappa 200 000 kronor. Någon emot? Knappast, va?

Nej, satsningen på solvärme var inget svårt beslut för Brf Kantarellen. Nu ska det väl sägas att anläggningen inte varit i drift tillräckligt länge för att dra några säkra slutsatser. Men allt pekar på att det kommer att fungera. Bo bättre tog en tur till Örebro en av sommarens regnigaste dagar.

Trots att solen inte setts till på minst en vecka värmde solfångaren upp vattnet till
37 grader. Brf Kantarellens tappvärmevatten håller en temperatur på 55 grader, alltså behöver man bara köpa ett litet tillskott fjärrvärme för de 18 grader som fattas.

I Sverige verkar föreställningen att en energikälla måste vara stor och dominant för att överhuvudtaget ha betydelse råda. Solenergin lever ännu i relativ tysthet. Men med ökande energipriser har solvärme blivit ett alternativ att räkna med för flerbostadshus. Då med solfångare som ett komplement till andra värmesystem.

Men solvärme i sverige, med våra vintrar, kan det vara något? Jodå, faktum är att det inte är någon stor skillnad mellan den effekt solfångaren genererar när det är minus fem och en solig sommardag. Det är solstrålningens effekt som är den viktigaste faktorn. Men självklart blir den totala effekten lägre eftersom dagarna är så korta. Solvärmen kan svara för huvuddelen av värme- och varmvattenbehovet under 4–6 månader i södra Sverige och under en något kortare period i norra Sverige.

Den årliga driftskostnaden är i det närmaste försumbar. Och så är ju allt inte bara ekonomi.
– Det ligger i tiden att göra något sådant här, säger ordföranden Håkan Bengtsson. Renare värmetillskott är svårt att få. Enligt Fortums och Aquasols beräkningar kan en solvärmeanläggning spara upp till 60 procent av kostnaden för uppvärmning av tappvarmvatten.


Värmen från solfångarna förvärmer tappvarmvattnet
Hasse Olsson från företaget Veosol demonstrerar de tekniska finesserna i Brf Kantarellens anläggning. En smart finess är de två ackumulatortankarna bredvid varandra, eftersom det inte finns utrymme för en stor på höjden.

– Man vill ha vattnet så skiktat som möjligt för att alltid kunna plocka ut värme, förklarar Hasse Olsson. Det av solen uppvärmda vattnet leds i detta fall in före värmeväxlaren för varmvattnet i fjärrvärmeanläggningen.

– Fördelen är att anläggningen blir helt självreglerande. Det enda man gör är att man belastar fjärrvärmen mindre, säger Hasse Olsson. Det ultimata hade varit att ha ännu större yta solfångare, men av estetiska skäl ville Brf Kantarellen hålla nere ytan. Med en riktigt stor solfångaryta går det att leverera värme även till husets värmesystem.

– Då måste man höra med fjärrvärmebolaget, det är inte säkert att de är villiga att ta emot det värmeöverskott som ibland uppstår, säger Hasse Olsson.

Investeringen blev förhållandevis billig för Brf Kantarellens del. Dryga 220 000 kostade anläggningen, från det ska det bidrag på nära 29 000 som länsstyrelsen beviljade dras bort. Det ser ut att kunna bli en solskenshistoria.

Fakta: Solenergi
Solenergin kan omvandlas till såväl elenergi som värme för uppvärmning av bostäder och tappvatten. Än så länge är det betydligt mer effektivt att omvandla solenergin till värme, med hjälp av så kallade solfångare. Ska man framställa el använder man i stället solceller.

När solen i maj månad lyser en timme över hela Sverige, ger den lika mycket energi som vi svenskar förbrukar under ett helt år. Tyvärr finns det varken tekniska eller ekonomiska möjligheter att ta tillvara mer än en bråkdel av solens energimängder.
Källa: Energimyndigheten


Text och foto Erik Hörnkvist

© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera