Temaartiklar / fördjupning Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  

När ombildningen är klara

När fastigheten är förvärvad kan man tro att det mesta är avklarat. Vad gäller processen ombildning är det så men för bostadsrätts- föreningen och bostadsrättsinnehavarna är det först nu det egentligen startar.

Frågor av en helt annan karaktär börjar dyka upp och för en styrelse utan någon erfarenhet av bostadsrättsfrågor kan det komma som en total överraskning.

Det gäller att från början strukturera upp verksamheten för att få en hanterbar situation.
Följande bör man ta tag i redan från början:
 • Kontrollera att er fastighetsförsäkring är tillräcklig och sätt er in i dess innehåll, t. ex. villkor för styrelsens ansvarsförsäkring, storlek på självrisk vid skador m. m.
 • Fastställ en postadress som fakturor m.m. skall gå till. Bestäm vem som skall ta hand om inkommande fakturor.
 • Utbilda er i styrelsearbete. Ofta kan man, inför ombildningen, förhandla till sig styrelseutbildning genom banken eller den ekonomiska förvaltaren. I annat fall får ni själv leta reda på en sådana utbildning. (Länk till företag som anordnar sådana utbildningar). Köp litteratur om förvaltning av bostadsrättsföreningar. (Länk till bostadsrättslitteratur).
 • Kom igång med regelbundna styrelsemöten. Fördela arbetsuppgifterna på alla styrelsemedlemmar.
 • Informera medlemmarna. Bestäm tidigt på vilket sätt och hur ofta ni skall informera medlemmarna. Bättre med för mycket information än för lite.
 • Berätta hur felanmälan skall gå till samt hur medlemmarna kan meddela sina synpunkter. Ge medlemmarna förutsättning att kunna kommunicera med styrelsen.
 • Upprätta lägenhetspärm eller hemsida för samlingsplats av information.
 • Anpassa information som ges till era hyresgäster. De omfattas av helt andra regler och förutsättningar än bostadsrättsinnehavarna (medlemmarna).
 • Iordningställ ett systematiskt sätt att förvara viktiga handlingar såsom avtal, protokoll m m.
 • Tveka inte att ta hjälp om ni skulle köra fast. Ett felaktigt beslut blir ofta kostsamt.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera