Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  

Ombilda - Steg för steg

Vem vill vara med?

Kolla upp intresset bland grannarna i huset och se om ni kan bilda en grupp som vill ta hand om det inledande arbetet. I detta skede är det bra om man kan bilda en bostadsrättsförening. Föreningen måste ha minst tre medlemmar - gärna fler - och till styrelsen krävs tre ledamöter och minst en revisor.

Registering av en bostadsrättsförening sker hos Bolagsverket och då skall ni också antagit stadgar samt bestämt vad er förening skall heta.


Skicka intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten

När bostadsrättsföreningen är bildad och registrerad hos Bolagsverket skickar man in en intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndighet finns i det län där fastigheten är belägen. Intressenamälan innebär att föreningen förklarar att den är intresserad att köpa fastigheten och om fastighetsägaren vill sälja så måste bostadsrätts- föreningen i första hand erbjudas att köpa huset - så kallat hembud. För att en intresseanmälan skall vara godkänd så måste följande uppfyllas:
  • minst 2/3 av hyresgästerna skall skriftligen anmäla sitt intresse att bostadsrättsföreningen blir fastighetsägare.
  • man skall vara folkbokförd på fastigheten och inneha förstahandskontrakt.
Viktigt!
Tänk på att även de som hyr lokal/er i fastigheten skall vara med och glöm inte att intresseanmälan skall förnyas efter två år.Teknisk besiktning

Den viktigaste punkten vid en ombildning är en noggrann besiktning av fastigheten. Besiktningen bör utföras av en auktoriserad firma.

Teknisk besiktning är så pass viktigt att det har en egen avdelning hos oss.


Förhandla om pris och villkor

En fastighetsförhandling kan vara komplicerad. Anlita därför någon kunnig person som har erfarenhet av att förhandla om villkor och pris. Det är oerhört viktigt att alla villkor klart framgår i det kommande köpeavtalet. Köpeavtalet kommer sedan att ligga som grund när er bostadsrättsförening skall rösta om köp. I detta läge har man även en klar bild om priset för fastigheten.


Upprätta en ekonomisk plan

Nu skall en ekonomisk plan upprättas, den innehåller bland annat innehåller uppgifter om föreningens lån, insatser för lägenheter, andelstal och kommande underhållsbehov. Det är mycket viktigt att den ekonomiska planen är korrekt upprättad och baserad på realistiska underlag som den tekniska besiktningen.
  • styrelsen fastställer den ekonomiska planenen
  • två utomstående intygsgivare skall godkänna den ekonomiska planenFinansiering

Köpet måste finansieras och nu är det dags att ordna med finansieringen av föreningens lån. Begär in minst fyra offerter från olika låneinstistut.

I vissa fall kan även föreningen bistå sina medlemmar med offertförfrågan samtidigt som föreningen begär in sina offerter.

Hela köpeskillingen skall finnas på säljarens konto tillträdesdagen.Köpstämma

Nu skickar bostadsrättsföreningen ut en kallelse till köpstämma. Med kallelsen skall den ekonomiska planen bifogas samt eventuellt övriga underlag som t. ex. offert från låneinstitut m.m. Stämman beslutar nu om köp och undertecknar köpeavtalet om detta inte redan är gjort.

För att köp skall godkännas måste minst 2/3 av hyresgästerna rösta för beslut om köp.

Oavsett antal innehavare på en lägenhet eller lokal så har man bara en (1) rösträtt per lägenhet/lokal.Bostadsrättsföreningen tar över fastigheten

Vid tillträdet av fastigheten skall köpebrev undertecknas och säljaren (förra fastighetsägaren) skall erhålla sina pengar. Från detta datum tecknas även upplåtelseavtal för respektive bostadsrätt - föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till medlemmarna.

Vid tillträdet skall ni som bostadsrättsförening även se till så att ni har fått huvudnycklar, ritningar samt all övrigt dokumentation om fastigheten från säljaren.

Om inskrivningsärenden

Från och med den 1 juni 2008 har Lantmäteriet ansvaret för inskrivningsärenden. Lantmäteriet ansvarar för uppgifter, rättigheter och att de formella kraven uppfylls.

Lantmäteriet


Fler länkar

Boverket
Länstyrelsen


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera