Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  

Hur mår fastigheten?

Ett av de absolut viktigaste momenten vid en ombildning är att skaffa sig en total bild över fastigheten som skall förvärvas. Oftas säljs fastigheten i befintligt skick med klausul att säljaren avsäger sig alla dolda fel. Det är därför mycket viktigt att man är medveten om vad man köper.

Anlita alltid en oberoende besiktningsman som kan ge er tillförlitligt underlag. Nöj er inte med en okulär besiktning utan se till att besiktningsmannen verkligen kontrollerar, känner och mäter.

Som köpare har man undersökningsplikt så tänk på att:
  • Begär in all fakta som ritningar, underhållshistorik m.m. från fastighetsägaren
  • Kontrollera fukt i några badrum med mätutrustning
  • Inspektera fastighetens tak från taket
    (eventuella skador/åtgärder syns inte från gatan)

Lite enkelt kan man säga att det viktigaste är fastighetens skal d.v.s. tak, fasad och fönster. Därefter kommer fastighetens nervsystem så som vatten/avlopp och el.
Sist kommer lägenheter och lokaler samt gemensamma utrymmen.

Del Vikt Kostnad
Tak Mycket viktigt Hög
Fönster Mycket viktigt Hög
Fasad Mycket viktigt Hög
     
Vatten/avlopp Mycket viktigt Hög
El Mycket viktigt Medel
Uppvärmning Mycket viktigt Medel

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera