Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Bo i bostadsrätt
  - Underhållsansvar
  - Andrahandsuthyrning
 Köpa bostadsrätt
  - Nyproducerade bostadsrätter
  - Så mäter du lägenhetsarean
 Sälja en bostadsrätt
 Ombilda till bostadsrätt
 Så fungerar styrelsearbetet
 Medlemskap för föreningen

Så redovisar du din försäljning

Året efter det att försäljning av bostadsrätt ägt rum skall försäljningen deklareras. Bostadsrättsföreningen är skyldig att lämna kontrolluppgift om försäljningen. Som försäljningsdatum räknas kontraktsdatum enligt överlåtelseavtalet.

På skatteverkets blankett K6 redovisar du försäljningen. När du skall fylla i blanketten har du stor hjälp av den kontrolluppgift - som du erhåller från föreningen - där flera uppgifter finns redovisade. Kontrollera att uppgifterna på kontrolluppgiften är korrekta. Om de inte stämmer måste bostadsrättsföreningen lämna rättelse till skatteverket. Övriga kostnader såsom mäklare, ombyggnader m.m. redovisar du själv efter egna underlag.

I broschyren Försäljning av bostadsrätt kan du läsa i detalj om vilka avdrag du kan göra. Med blanketten K6 räknar du fram om du får en kapitalvinst eller kapitalförlust.

Broschyr och deklarationsblankett från Skatteverket.

Försäljning av bostadsrätt
Deklarationsblankett K6

Skattsatser

Kapitalvinst beskattas i inkomstslaget kapital med 30% skatt.
Eftersom 2/3 av vinsten tas upp och utgör kapitalvinst utgör nettobeskattningen 20% av själva vinsten vid en bostadsrättsförsäljning. Kapitalförlust medför 30% skatteavdrag i inkomstslaget kapital förutsatt att det finns andra skatter att kvitta mot. Om underskottet i inkomstslaget kapital överstiger 100.000 kr är skatteavdraget endast värt 21%.

Exempel

Så här mycket blir skatten vid en vinst på 1 500 000:-

Köp 1 500 000:-
Såld 3 000 000:-
Vinst 1 500 000:-
 
2/3 av vinsten tas upp till beskattning 1 000 000:-
Skatt 30% 300 000:-
 
Kvar efter skatt 1 200 000:-


Vid förlust

Eftersom 1/2 av förlusten tas upp och utgör kapitalförlust blir,
i normalfallet, nettoavdraget 10,5% - 15% av själva förlusten vid en bostadsrättsförsäljning. Finns inga skatter att kvitta mot är
nettoavdraget värt 0 %.

Obs! Till inkomstslaget kapital utgör bl.a ränteintäkter, ränteutgifter, kapitalvinst, kapitalförlust. Det går därför inte att exakt säga hur stort skatte- avdraget blir på förlust vid bostadsrättsförsäljning förrän en komplett deklaration är upprättad.

Uppskov

Om din kapitalvinst överstiger 50 000 kr kan du under vissa förutsättningar få uppskov med skatten. Detta är närmare beskrivet i broschyren "Försäljning av bostadsrätt".

OBS! Ovanstående gäller vid försäljning av bostadsrätt som utgör privatbostad i en äkta bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Vid försäljning av näringsbostadsrätt eller bostadsrätt i en oäkta bostadsrättsförening (oäkta bostadsföretag) gäller andra regler. Se broschyren "Försäljning av bostadsrätt" vad som gäller i dessa fall.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera