Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
Arbetsgivaravgift
Basbelopp
Bilersättning
Fastighetsskatt
Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsvärde
Försäljning av bostadsrätt - skattesats
Gåvor till anställda och uppdragstagare
Inkomstskatt
Kontrolluppgift
Oäkta/äkta bostadsrättsförening
Pantsättningsavgift
Särskild löneskatt
Uttagsbeskattning
Överlåtelseavgift

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten/avgiften skall fr.o.m. 2008 betalas av den som äger fastigheten vid årets ingång.

Skattesats 2006 2007 2008
Småhus 1,0 % 1,0 % *
Hyreshus, bostäder 0,5 % 0,4 % *
Hyreshus, lokaler 1,0 % 1,0 % 1,0 %

* Från och med 1 januari 2008 är fastighetsskatten på bostäder ersatt med en kommunal fastighetsavgift. Underlaget för fastighetsavgiften är taxeringsvärdet.

Enhet Fastighetsavgift Max
Småhus 0,75 % * taxvärde 6 000 kr per värderingsenhet
Flerbostadshus 0,4 % * taxvärde 1 200 kr per bostadslägenhet


Det är ingen fastighetsavgift på nybyggda hus de första fem åren efter byggåret. De följande fem åren är det halv fastighetsavgift.
Fastighetsavgiften kommer att uppräknas årligen och knyts till förändringen av inkomstbasbeloppet. Tidigare begränsningsregler och dämpningsregler slopas fr.o.m. inkomståret 2008.

Skattesats inkomståret 2008 Skattesats vid värdeår senare än 1997. Inkomståret 2008, taxeringsåret 2009.

Värdeår -1997 1998-2002 2003-2007
Skattesats 0,75 % Halv Ingen
Småhus 1,0 % 0,5 % 0,0 %
Hyreshus, bostäder 0,4 % 0,2 % 0,0 %
Hyreshus, lokaler (ej befriad) 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Senast uppdaterad mars 2009  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera