Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
Arbetsgivaravgift
Basbelopp
Bilersättning
Fastighetsskatt
Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsvärde
Försäljning av bostadsrätt - skattesats
Gåvor till anställda och uppdragstagare
Inkomstskatt
Kontrolluppgift
Oäkta/äkta bostadsrättsförening
Pantsättningsavgift
Särskild löneskatt
Uttagsbeskattning
Överlåtelseavgift

Gåvor till anställda och uppdragstagare

Beloppsgräns för skattefrihet
  2007 2008 2009
Julgåvor (inkl moms) 400 kr 400 kr 400 kr
Jubileumsgåva (inkl moms) 1 200 kr 1 200 kr 1 200 kr
Minnesgåva (inkl. moms) 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr


Observera att värdena är gränsbelopp, dvs. om gåvans värde överstiger dessa belopp är hela gåvan skattepliktig. Skattefrihet gäller dock inte gåvor som lämnas i pengar oavsett beloppets storlek. Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check, postväxel, presentkort som inte avser bestämd vara, m.m.

Med jubileumsgåva menas gåva till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum etc. Minnesgåvor kan lämnas till varaktigt anställda vid en särskild högtidsdag (t ex 50-årsdag), eller efter en längre tids anställning (25 år eller mer). En minnesgåva kan även lämnas när anställningen upphör. En anställd kan få två skattefria minnesgåvor under sin anställning varav en ska lämnas när anställningen upphör. Med varaktigt anställda menas, enligt Skatteverket, anställda som sammanlagt har varit anställda minst sex år.
Senast uppdaterad mars 2009  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera