Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
Arbetsgivaravgift
Basbelopp
Bilersättning
Fastighetsskatt
Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsvärde
Försäljning av bostadsrätt - skattesats
Gåvor till anställda och uppdragstagare
Inkomstskatt
Kontrolluppgift
Oäkta/äkta bostadsrättsförening
Pantsättningsavgift
Särskild löneskatt
Uttagsbeskattning
Överlåtelseavgift

Inkomstskatt

Nya regler för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2007 eller senare.

Inkomstskatt vid schablonberäkning avskaffas.

De nya reglerna innebär att privatbostadsföretaget (s.k. äkta bostadsrättsförening) inte längre ska ta upp någon schablonintäkt av fastigheten. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ned i fastigheten, reparation och underhåll eller tomträttsavgäld.

Föreningar med räkenskapsår som påbörjats före 2007-01-01 och avslutats 2007-04-30, 2007-06-30 eller 2007-08-31 skall vid taxering 2008 göra schablonberäkning enligt nedan.

Inkomståret 2007 (taxering 2008). Föreningar med räkenskapsår som påbörjats för 2007-01-01. Ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) schablonbeskattas enligt följande beräkning:

  3% av fastighetens taxeringsvärde
+ ränteintäkter/räntebidrag
+ ev. övriga intäkter
- räntekostnader, tomträttsavgäld m.m.
- underskott från tidigare år
= Överskott eller underskott

Överskott i beräkningen beskattas med 26,3 % inkomstskatt. Underskott får sparas till kommande år (ingen begränsning i antal år).

Beskattning av oäkta bostadsföretag (oäkta bostadsrättsförening)
Se broschyren: Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar.
Senast uppdaterad mars 2009  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera