Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
Arbetsgivaravgift
Basbelopp
Bilersättning
Fastighetsskatt
Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsvärde
Försäljning av bostadsrätt - skattesats
Gåvor till anställda och uppdragstagare
Inkomstskatt
Kontrolluppgift
Oäkta/äkta bostadsrättsförening
Pantsättningsavgift
Särskild löneskatt
Uttagsbeskattning
Överlåtelseavgift

Oäkta/äkta bostadsrättsförening

Begreppen äkta/oäkta bostadsrättsförening finns egentlig mening inte men används fortfarande i det dagliga talet. De riktiga begreppen är privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) och oäkta bostadsföretag (oäkta bostadsrättsförening).

Med privatbostadsföretag menas en svensk ekonomisk förening, bostadsrättsförening eller bostadsförening, (eller aktiebolag) vars verksamhet till minst 60 procent består i att till de egna medlemmarna (eller delägarna) tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen (aktiebolaget), s.k. kvalificerad användning. Uppfylls inte dessa krav är föreningen att betrakta som ett oäkta bostadsföretag.

Vid bedömningen tar man hänsyn till taxeringsvärde, bruksvärdes- och marknadshyra m m. Ta kontakt med expert på området om ni ligger i riskzonen för att betraktas som oäkta bostadsrättsförening.

  • Bostadslägenheter med hyresrätt
  • Lokaler
  • Bostadsrättslägenheter till juridiska personer
  • Antenn- eller reklamplats eller dylikt
  • Parkeringsplatser/garage som upplåts till andra än bostadsrättsinnehavare i föreningen
  • Gemensamhetsutrymmen som saknar naturligt samband med bostaden, som t.ex. festlokal samt övernattningslägenhet


Beskattningen i privatbostadsföretag jämfört med oäkta bostadsföretag skiljer sig markant. Ett privatbostadsföretag betalar i normalfallet inte inkomstskatt (se inkomstskatt) medan ett oäkta bostadsföretag beskattas enligt vanliga skatteregler för ekonomiska föreningar.

Läs mer i broschyren Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar.
Senast uppdaterad mars 2009  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera