Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Har du frågor som rör föreningen och styrelsearbetet? Frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Vi försöker svara på alla frågor som kommer in men kan tyvärr inte garantera att vi svarar på alla beroende på att frågeanhopningen är stor under vissa perioder. Skriv ner din fråga och mejla till bbfraga@bobattre.se.


Boende/Medlemmar | 2013-05-20

Jag har en bostadsrätt i Norrtälje och hyr en garageplats av föreningen. Garageavtalet löper på ett år och om det inte sägs upp tre månader före årsskifte gäller det hela nästkommande år. Det är väl okej, men om jag då säljer min bostad exempelvis i mars måste jag betala garagehyran resten av året. Föreningen har outhyrda garageplatser. Är detta rätt?
Upphör inte alla avtal vid försäljning?

Curt


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2013-05-20

Vi är en liten förening med sex lägenheter och har svårt att få ihop en styrelse på tre personer. Jag undrar om en bostadsrättshavare och dennes make/maka kan sitta i styrelsen samtidigt?

Christina


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Styrelse | 2013-05-20

Vad kallas det om man vill att styrelsen överlåter till två personer i denna att ta beslut i styrelsens namn mellan mötena?Bibbi


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2013-05-09

Vi har ett garage som tillhör lägenheten. Nu har handtag och lås rostat sönder och trillat av garageporten. Vems är ansvaret, vårt eller bostadsrättsföreningens?

Bilägare


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2013-05-09

Jag är medlem i en äldre förening med välordnad och god ekonomi. För ca 20 år sedan reparerades samtliga wc- och duschrum i fastigheten på föreningens bekostnad. Jag vill nu byta vägg- och golvbeklädnad i min wc/dusch.

Jag har fått beskedet att om jag genomför denna förändring, så blir jag också skyldig att byta golvbrunn på egen bekostnad. Ledningar i golv och väggar svarar föreningen för. Därav drar jag slutsatsen att föreningen även bör svara för kostnaden för byte av golvbrunn.

Bengt


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2013-05-08

Jag är ordförande i en förening med endast fem medlemmar. Min fråga är om den äldsta medlemmen i huset kan låta sig företrädas av sonen och lagligen låta honom ingå och arbeta i styrelsen fast han inte bor i huset. Är det möjligt om medlemmarna stöder det med majoritetsbeslut?

Kerstin


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2013-05-08

Jag är ordförande i en förening med ett hus som fått grundläggningsproblem. Vi kan välja på två olika typer av åtgärder medstor skillnad i kostnad och störning underentreprenaden, men också med stor skillnad i risk för dåligt resultat.

Den billiga och minst störande åtgärden kan resultera i att vi ändå måste göra den dyrare åtgärden om 5–10 år, men i bästa fall kommer vi undan den kostnaden under en längre period än så. Bör styrelsen eller medlemmarna ta beslut om vilken åtgärd som ska väljas?

Vi har blivit rekommenderade att ta styrelsebeslut på åtgärd och medlemsbeslut på hur åtgärden ska finansieras (föreningslån, insatshöjning eller en kombination). Hur bör vi göra?

Karin


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2013-05-08

Det här gäller en tvist om ett balkongbygge. De aktuella balkongerna har inte blivit slutbesiktigade på grund av flera felaktigheter i bygget. Om styrelsen låter medlemmarna använda balkongerna trots detta, vem bär då ansvaret om en olycka skulle hända? Styrelsen eller byggföretaget?

Masse


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2013-05-08

Jag har fått läckage i badrummet och tvingats till en renovering på grund av detta. Det är en marklägenhet. Min fråga är då vem som ska stå för bytet av brunn?

Christoffer


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2013-05-08

Tvist om takterrass

Jag har skickat in ansökan om bygglov för en takterrass med tillhörande grönt tak ovanpå vår fastighet. Bygglovet är ännu ej beviljat, men vi har goda förhoppningar om att så ska bli fallet.

Styrelsen menar att detta skulle anses utgöra någon form av ”värdeöverföring” från föreningen till mig, eftersom värdet på min lägenhet ökar i och med bygget, och att jag behöver kompensera föreningen för det, alltså köpa ytan.

Ytan är en platt del av fastighetens yttertak in mot gården ovanpå min vindsvåning som upptar hela våningsplanet. Taket nås i dagsläget med stegar från trapphuset och kan alltså inte utnyttjas som gemensam yta
i föreningen. Mäklare på orten ställer sig frågande till styrelsens krav, då taket ej har något reellt marknadsvärde eftersom de endast kan exploateras av mig.

Hur bör jag bemöta styrelsens krav? Jag är fullt införstådd med att jag bör betala föreningens tänkta framtida underhållskostnader genom lämplig avgiftsökning.

Karl-Oskar


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2013-01-27

I min förenings fastighet rinner vatten in i källaren när det regnar. Det blir översvämning vid brunnen på innergården och vattnet letar sig in i fastigheten. Framförallt är det två förråd som drabbas. I dessa stannar vattnet kvar i pölar och kan inte rinna bort då avloppsbrunnen ligger högre än källargolvet.

Förråden har drabbats av mögel och det stinker i hela källardelen. Själv har jag säkrat mina tillhörigheter genom att köpa brödbackar så att sakerna kommer upp från golvet. Mögelsporerna kommer dock varken jag eller någon annan ifrån och snart är allt som finns i källaren mögelskadat. Jag har påpekat det här för styrelsen flera gånger, men absolut inget händer, jag får inte ens ett svar. Vad har styrelsen för ansvar och vart vänder jag mig förr att få hjälp?

Har jag rätt till ersättning för mögelskador som hade kunnat undvikas om styrelsen hade agerat tidigare?

Håkan


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2013-01-27

Stambyte pågår i vår fastighet. Jag skulle vilja ha ett annat kakel än det styrelsen valt. Om mitt kakel kostar Y kr totalt och standardkaklet kostar X kr total borde väl jag bara betala överskjutande del (Y–X)?

Styrelsen menar att det strider mot likhetsprincipen att en medlem vill ha ett annat kakel än det föreningen erbjuder och att det inte kan lösas ekonomiskt. Jag måste således betala “mitt eget” kakel helt själv trots att jag har betalt standardkaklet indirekt i avgiften under åren. Borde det inte det vara så att jag bara ska betala mellanskillnaden mellan de båda alternativen?

Tomas


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2013-01-27

Jag är nybliven ordförande i en förening som har två bostadsrätter ägda av dödsbon. Ingen tillsyn sker, så vad som helst kan ju hända. Hur länge kan ett dösbo vara medlem av föreningen? Måste inte erforderlig tillsyn ske? Vad kan man göra?

Laila i Nynäshamn


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2013-01-27

Kallelse till årsstämma ska följa stadgarnas föreskrifter om tid. Om detta inte skett på korrekt sätt, dvs att man gett mindre tid till förfogande – innebär det då att hela proceduren måste göras om ? Finns möjlighet att
med kvalificerad majoritet ändå genomföra stämman trots stadgebrottet?

Jan


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Styrelse | 2013-01-27

Jag undrar om en styrelse kan besluta om att frångå de regler som gäller för uträkning av boarea?

Fredrik


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2013-01-27

Vi bor högst upp i en bostadsrättsförening. Runt hela vår våning finns en cirka en meter djup terrass. I vintras fick jag klart för mig att jag har skottningsansvaret för denna. Det var många år sedan terrassgolvet åtgärdades och det finns flera sprickor och håligheter i beläggningen.

Jag oroar mig för att det ska läcka vatten ner till underliggande bostad. Huset genomgick en rejäl renovering förra året – men åt vår balkong gjordes inget.

Däremot användes balkongen som underlag för byggnadsställningen. Är det jag eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för underhållet av balkongens golv?

Asp


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2012-10-01

Vi är två lägenheter som har balkonger på kortsidan av vårt hus, resterande har på långsidan. Vi skulle vilja byta till större balkonger och jag undrar om det räcker med ett beviljande från styrelsen i föreningen? Tar för givet att vi också behöver ett bygglov?

Susanna


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2012-10-01

Jag sitter med i styrelsen för en förening som funderar på att anlita ett väktarbolag som störningsjour. Detta bolag debiterar föreningen för utryckningar och jag undrar om det går att vidaredebitera bostadsrättshavare som orsakat utryckningen? Finns det någon lag eller bestämmelse att luta sig mot?

Tony


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2012-10-01

Vårt område är nybyggt. Det är prydligt med gräsmattor, planterade träd och häckar. Boende har skötselansvar för sina uteplatser. En boende har planterat buskar i häcken runt sin uteplats. Buskarna växer högre än häcken och spretar åt olika håll.

Styrelsen har påpekat att häcken är föreningens egendom och inte får förstöras med till exempel stora buskar. Men den boende menar att hon gör vad hon vill med sin uteplats. Hur ska vi på ett bra och korrekt sätt komma vidare?

Per


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2012-10-01

Jag lämnade in fem motioner till ett årsmöte men ingen togs upp på mötet. Ordföranden hävdade att de inte låg i föreningens intresse att ta upp motioner som inte berörde ekonomin, detta eftersom bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening.

Min fråga är om det är tillåtet att låta bli att behandla medlemmars motioner på årsmötet?

Anna


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Styrelse | 2012-10-01

På vår stämma valdes en helt ny styrelse då den gamla styrelsens mandattid var slut och ingen ville fortsätta. I skrivande stund har den nyvalda styrelsen ännu inte haft något konstituerande möte och kommer väl inte heller att kunna ha det eftersom ledamöter redan hoppat av och de kvarvarande är för få. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter och nu är de bara två.

Om jag har förstått allt rätt så har vi ingen beslutande styrelse som kan kalla till extra stämma nu. Några hävdar att den gamla styrelsen kan kalla till extra stämma och att det är ett fyllnadsval till redan vald styrelse som ska göras. Men jag delar inte denna uppfattning utan anser att eftersom det inte finns någon beslutande styrelse bör en kontakt tas med länsstyrelsen.

Lena


» Göran Olsson, Bostadsrätterna (tidigare SBC) svarar


Styrelse | 2012-08-30

Kallelse till årsstämma skall som bekant följa stadgarnas föreskrifter om tid. Om detta inte skett på korrekt sätt dvs att man gett mindre tid till förfogande. Innebär det att hela proceduren måste göras om ? Finns möjlighet för stämman att ändå genomföra stämman trots stadgebrottet med kvalificerad majoritet?

Medlem


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2012-08-30

Vilket ansvar har styrelsen för att informera de nya bostadsrättshavarna när de tar över sina lägenheter i en nybildad förening?

Huset är nybyggt och styrelsen är tillsatt i samband med upplåtelseavtal i väntan på att medlemmarna om ett antal månader själva ska ta styrelseansvaret. Gäller informationsansvar för hur man exempelvis ska kunna stänga av vattnet om så krävs? Styrelsen är utsedd av byggaren.

Information till bostadsrättshavare har delvis skett av byggaren. Betyder det att informationsansvaret åvilar byggaren i samband med att fastigheten är ny eller att både den tekniska styrelsen och byggaren har ett delat informationsansvar?» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2012-08-30

Bor i ett hus byggt där fasaden är puts på trä. Har hört om att det kan finna problem med sådana fasader. För fyra år sedan rann det vatten in i friskluftsintaget i ett sovrum, så pass att vi fick lägga ut handdukar.

Vattnet kom inte in direkt utifrån utan måsta ha runnit ner inne i väggen. Var hittar jag mer info om detta? Vilken rätt har jag att få reda på vad bostadsrättsföreningen hittar eller gör i mitt område? Var kan jag få råd och hjälp?

Boende


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2012-05-08

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening och har stött på ett problem som jag behöver hjälp med att lösa. Våra lägenheter är belägna i så kallade radhuslängor.

En av våra medlemmar har ansökt om att sätta upp solpaneler på sitt tak. Styrelsen tvekar med detta tillstånd för att vi tycket att solpanelerna tar bort bland annat helhetsintrycket i vårt område. Jag har läst kap 7 7 § i bostadsrättslagen, hur gör jag en rätt tolkning av detta. Tacksam för svar så att vi kan lösa detta på rätt sätt.

Fred


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2012-05-08

Hur bör förhållandet mellan styrelse och förvaltare vara? Som jag uppfattar det hela är en förvaltare satt att sköta de administrativa delarna i föreningen och eventuellt vara rådgivare till styrelsen men har ingen beslutande funktion.

Stämman är väl högsta beslutande organ, och det är till medlemmarna
som styrelsen ska vända sig i första hand. Rätta mig om jag har fel.

Marianne


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2012-05-08

När man köper en bostadsrätt kontrollerar banken att man kan betala lån och sådant. Det innebär i princip att man inte behöver ta kontrolluppgifter via andra.

Men kan jag som ordförande kräva att den nya ägaren av en bostadsrätt kommer in med en utdrag ur sitt brottsregister. Skulle vara väldigt intressant och höra hur andra gör i detta ärende.

Ingvar


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2012-05-08

Jag bor i en bostadsrättsförening med 124 lägenheter. Styrelsen väljes inte enligt normala normer enligt min mening.

Den består av 4 ledamöter och en suppleant, som tillika är kassör.
Ordförande väljes på 2 år, Sekr på 1 år , Ledamot på 2 år. På årsstämman anges INTE i valberedningens förslag vem som skall sitta på de olika posterna.

Jag har föreslagit att man skulle gå efter mallen: Ordf. på 1 år, Hälften av övriga på 2 år/vartannat år. Gick inte igenom! Måste man inte tala om vem som skall besätta de olika posterna i kallelse till årsstämma?
Kan en suppleant vara kassör?

Bengt Johansson


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2012-05-08

Har styrelsens medlemmar rösträtt på föreningsstämma vid beslut om ansvarsfrihet och styrelsearvode? Om nej, var är detta reglerat?
Fredrik


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2012-05-08

Snöskador och råttor.

1. Jag bor i en bostadsrättsförening. Under vintern hade jag oturen att snö från hustaket lossade som sedan landade på min bil. Fick lämna in den för byte av motorhuv med en självrisk på 3000:-.

Jag undrar strikt juridiskt om det är så att jag ska stå denna kostnad eller om bostadsrättsföreningen skall göra det? Ordföranden menar att jag ska stå denna kostnad själv. Förra vintern lossade snö från taket på motsatta sida taket o förstörde då balkongräcken - denna kostnad stod föreningen för.

2. En granne som bor i samma förening fick in råttor genom ventilen vilka senare tuggade sig igenom kläder o ellledningar - det visade sig att det fattades nät för ventilen så råttorna kunde tränga sig in genom spjälorna - vem är skyldig att betala för detta - föreningen eller bostadsrättsinnehavaren?

Om det finns svar på dessa frågor, önskar jag få hänvisning i lagtext eller ngn dom som är prejudicerande.

MVH Dennis Gullberg


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2012-05-02

Vem föreslår arvode till styrelsen? Jag undrar också vem som föreslår en höjning av arvodet, det kan väl knappast styrelsen göra själv. Jag sitter i valberedningen i en bostadsrätt och det finns de som säger att valberedningen ska föreslå det.

Anita


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2012-02-06

Kan en styrelseordförande hindra boende att på egen bekostnad byta ut en tunn säkerhetsdörr som finns i hela huset mot en med bättre inbrotts-, brand- och ljudskydd? Tillstånd fanns redan från en tidigare styrelse.

Men nu har ordföranden dragit tillbaka tillståndet med motivation att hon själv anser att de håller god standard.


Anne


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2012-02-06

Kan en av föreningsstämman vald revisor adjungeras till styrelsen för uppdraget att ta in offerter?

Vem granskar/kontrollerar att de valda revisorerna fullgör sina uppdrag så som stadgarna föreskriver? Och vart vänder man sig mig för att få hjälp, om de inte fullföljt sina åtaganden korrekt?
Tacksam för hjälp, gärna så snart som möjligt.

Lisa


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2012-02-06

Var går gränsen för hur långt man får släppa underhållet av sin lägenhet? Vi har en boende i vår förening som inte gjort något åt sin lägenhet sedan den byggdes för över 50 år sedan.

Det bristande underhållet plus att det inte städats på säkert 10 år gör lägenheten till en sanitär olägenhet. Kan man beordra en renovering? Om så är fallet, vad gör man om han vägrar? Kan man avhysa en boende på grund av ovanstående?

Bekymrad


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2012-02-06

Jag skulle vilja veta om det finns en lagparagraf som säger att bostadsrättsföreningens styrelse skall tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Enligt en folder som HSB upprättat om styrelsen arbetsuppgifter skall en sådan paragraf finnas.


B. Lindström


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Styrelse | 2012-01-25

Om styrelsen har besiktigat alla lägenheter för fuktskador (kök och badrum) med hjälp av extern part, är styrelsen skyldig att informera varje enskild medlem om utfallet?

Exempelvis att fuktskada påvisats i dennes lägenhet, alternativt hur många lägenheter totalt sett som påvisat fuktskada.

Erika


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2012-01-25

Jag bor i en bostadsrätt på 4 rum o kök och betalar 4200 kr i mån. Utöver det tillkommer vatten, värme och el. Vi har städdagar fyra gånger om året, det kan innebära allt från att sopa rent tak och måla hus till att rengöra en grill eller rensa rabatter.

Den som inte deltar måste betala en avgift på 500 kr. Vi förväntas också turas om att köra fram soptunnorna varannan fredag för att de ska tömmas. Det är en liten förening.

Vi är flera stycken boende på området som undrar om detta verkligen kan vara en rimlig avgift när vi förväntas betala och göra så mycket själva utöver det?

Monica


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-12-29

Jag sitter i valberedningen för en brf med över 100 bostadsrätter. Styrelsen består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Det är antalet som anges i föreningens stadgar.

Nu vill styrelsen utöka antalet till 9 ledamöter och 3 suppleanter, för att öka styrelsens kompetens och arbetsbelastning. Vad säger bostadsrättslagen om antalet styrelseledamöter och suppleanter? Givetvis måste i så fall föreningens stadgar ändras.

Tacksam för svar


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-12-27

Min sambo och jag har precis flyttat till en bostadsrätt, ett renoveringsobjekt där kök och badrum är 15 år. Lägenheten är i allmänt dåligt skick. Vi var självklart medvetna om detta när vi köpte lägenheten. Innan vi bestämde oss tog vi kontakt med styrelsen för att diskutera våra ombyggnadsplaner.

Vi blev då varse om att föreningen inte uppskattar ombyggnationer och blev informerade om att man skulle komma att försvåra för oss om vi försökte oss på större renoveringar. Vi granskade även stadgarna noga för att säkerställa att inget där angavs som skulle kunna förhindra renoveringar.

Både jag och min sambo jobbar heltid men är händiga så vi planerar att renovera ytskikten själva. Då ingen särskild tid anges i stadgarna har vi renoverat mellan ca 18:00 och 20:00. Men häromdagen blev vi av en styrelsemedlem upplysta om att det finns särskilda ordningsregler i ett separat dokument som säger att renoveringsarbeten endast får göras 9-17, i praktiken innebär det att det är helt omöjligt för oss att renovera. Vad gäller i detta fall?

Elin


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2011-11-16

Vi har fått en förfrågan från en medlem i vår föreningen om han kan få hyra ut lägenheten i andrahand. Vi har redan sagt nej men han säger att han har laglig rätt på grund av familjära skäl och att han ska vända sig till Hyresnämnden.

Han har haft lägenheten uthyrd flera gånger tidigare och bor med sin fru i ett hus i ett annat område. Men vi tycker att det låter konstigt eftersom de inte bott i lägenheten på flera år och de har nyligen köpt ett nytt hus. Vi brukar säga ja till andrahandsuthyrningar men i det här fallet tycker vi inte att skälen håller.

Vilka regler är det som gäller enligt lag för andrahandsuthyrning?

Vänliga hälsningar - Paul


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svararSida:   1 2 3 4 5 6

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera