Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Fredrik frågar:

Har styrelsens medlemmar rösträtt på föreningsstämma vid beslut om ansvarsfrihet och styrelsearvode? Om nej, var är detta reglerat?

Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Av 7 kap 3 § lag om ekonomiska föreningar framgår att medlem inte får rösta om exempelvis befrielse från skadeståndsansvar. Av det följer att styrelseledamoten, som är medlem, inte får rösta i fråga om ansvarsfrihet för sig själv. Något motsvarande förbud mot röstning vad gäller arvode torde inte finnas.

Däremot är styrelseledamoten jävig och bör inte rösta till sin egen fördel. Det är dock helt ok att rösta för att inte höja arvodet eller att sänka det. Problemet ligger i att med sin röst försöka tillskansa sig personliga fördelar.

Det finns en viss möjlighet att klandra föreningsstämmans beslut som avgjorts av jävig medlem, men det skall jag inte beröra här.
Styrelseledamot som saknar vett att förstå det olämpliga i att rösta om ekonomiska fördelar till sig själv är enligt min mening olämplig som styrelseledamot.

Tänk på det tills nästa stämma och välj någon som inte brukar försöka gynna sig själv.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera