Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Bengt Johansson frågar:

Jag bor i en bostadsrättsförening med 124 lägenheter. Styrelsen väljes inte enligt normala normer enligt min mening.

Den består av 4 ledamöter och en suppleant, som tillika är kassör.
Ordförande väljes på 2 år, Sekr på 1 år , Ledamot på 2 år. På årsstämman anges INTE i valberedningens förslag vem som skall sitta på de olika posterna.

Jag har föreslagit att man skulle gå efter mallen: Ordf. på 1 år, Hälften av övriga på 2 år/vartannat år. Gick inte igenom! Måste man inte tala om vem som skall besätta de olika posterna i kallelse till årsstämma?
Kan en suppleant vara kassör?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Hej Bengt!
Jag kan tyvärr inte ta ställning till det du anser utan besvarar endast dina två frågor: mitt svar på den första är: nej, absolut inte. I kallelsen anges exempelvis "Val av styrelseledamöter" sedan väljer stämman. Det är i sin ordning att ropa upp olika förslag från församlingen för stämman att rösta om.

2. Mitt svar på din andra fråga är: ja styrelsen kan delegera arbete även till personer som inte tillhör styrelsen, såsom exempelvis till suppleant. Det är också möjligt att exempelvis upphandla tjänsten från förvaltningsbolag.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera