Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Ingvar frågar:

När man köper en bostadsrätt kontrollerar banken att man kan betala lån och sådant. Det innebär i princip att man inte behöver ta kontrolluppgifter via andra.

Men kan jag som ordförande kräva att den nya ägaren av en bostadsrätt kommer in med en utdrag ur sitt brottsregister. Skulle vara väldigt intressant och höra hur andra gör i detta ärende.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Nej, det bör du nog inte göra. Det anses inte rimligt att kräva att den som ansöker om medlemskap ska uppvisa kriminalregisterutdrag. Sökanden har rätt att vägra och kan vända sig till hyresnämnden för att (med framgång) ompröva styrelsebeslut om att neka medlemskap på grund av vägran att uppvisa kriminalregisterutdrag.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera