Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Marianne frågar:

Hur bör förhållandet mellan styrelse och förvaltare vara? Som jag uppfattar det hela är en förvaltare satt att sköta de administrativa delarna i föreningen och eventuellt vara rådgivare till styrelsen men har ingen beslutande funktion.

Stämman är väl högsta beslutande organ, och det är till medlemmarna
som styrelsen ska vända sig i första hand. Rätta mig om jag har fel.


Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar:

Styrelsen i en bostadsrättsförening har utsetts av stämman och har ansvar för att sköta förvaltningen under det löpande året fram till nästa stämma. Styrelsen fattar också självständigt beslut under året när det gäller investeringar, inköp av material och tjänster.

Det kan även gälla beslut om större investeringar. Det finns dock flera olika typer av beslut som enligt lag eller stadgar måste tas av föreningsstämma, t ex balkongbygge eller annan om- eller tillbyggnad.

Även underhållsfrågor som stambyte kan kräva stämmobeslut om åtgärderna innebär ombyggnad, ändring av lägenhet eller övertagande av underhållsansvar. Om föreningen har en förvaltare som utför uppdrag fungerar denne som vilket företag som helst som anlitats för att genomföra de tjänster som avtalats.

Det du talat om verkar vara den del som kallas ekonomisk förvaltning. Det är den vanligaste förvaltningstjänsten. Den som sköter den ekonomiska förvaltningen gör det på uppdrag av föreningen, och de beslut som ska tas när det gäller den förvaltningen tas av styrelsen. Det skulle vara omöjligt att inför varje beslut vänta på eller sammankalla en stämma. Därför har styrelsen fått det ansvaret och möjligheten. Vid stämman får medlemmarna ta del av det styrelsen gjort och bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet för arbetet.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera