Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Eva Borgström frågar:

I vår bostadsrättsförening finns även hyresrätter (bostäder, inte lokaler). Vid genomgång av årets ekonomiska situation och prognos för återstoden av året har det visat sig att räntesituationen har lett till reducerade kostnader för föreningen. Vi (styrelsen) har då valt att lämna en ”återbäring” till våra medlemmar genom att en månad blir avgiftsfri.

Hyresgästerna får inte motsvarande, utan betalar hyra för samtliga månader. Mot detta har en hyresgäst reagerat och menar att styrelsen kommer tvingas avgå eftersom den inte har tillämpat likabehandlingsprincipen.

Min fråga är om likabehandlingsprincipen verkligen kan åberopas på detta sätt gentemot hyresgäster eller om den enbart gäller medlemmar? Följdfrågan är självklart om styrelsen har agerat rätt med avgiftsfri månad för medlemmar men inte för hyresgäster.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Likabehandlingsprincipen gäller endast för medlemmar. Hyresgästerna är inte medlemmar i föreningen och omfattas således inte av principen om likabehandling av medlemmar.

Hyresgäster har inte heller rätt att närvara vid föreningsstämma och saknar varje form av rätt att framställa yrkande om entledigande av styrelsen.

Endast medlemmar har rätt att utöva inflytande över hur föreningen sköts. Sammanfattningsvis kan man säga att det är ytterst tråkigt för de boende som vid ombildning väljer att inte köpa erbjuden bostadsrätt, de missar möjligheten att som medlem få bestämma över sin boendesituation.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera