Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

frågar:

Vilket ansvar har styrelsen för att informera de nya bostadsrättshavarna när de tar över sina lägenheter i en nybildad förening?

Huset är nybyggt och styrelsen är tillsatt i samband med upplåtelseavtal i väntan på att medlemmarna om ett antal månader själva ska ta styrelseansvaret. Gäller informationsansvar för hur man exempelvis ska kunna stänga av vattnet om så krävs? Styrelsen är utsedd av byggaren.

Information till bostadsrättshavare har delvis skett av byggaren. Betyder det att informationsansvaret åvilar byggaren i samband med att fastigheten är ny eller att både den tekniska styrelsen och byggaren har ett delat informationsansvar?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Byggaren är skyldig att uppfylla samtliga sina förpliktelser gentemot föreningen enligt det avtal som finns. Föreningen företräds av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att se att huset hålls i gott skick, såvida inte ansvaret i enligt med stadgarna vilar på bostadsrättshavarna.

Styrelsen ska se till att bostadsrättshavarna får nödvändig information, som exempelvis om hur man stänger av vattnet om det krävs. Missar man det och en skada uppstår, kan styrelseledamöterna eventuellt hållas ansvariga. Styrelsen kan välja att på själva informera bostadsrättshavarna eller att anlita någon som gör det.


Finns det en bristande tillit till den sittande styrelsen, som dessutom inte är vald av bostadsrättshavarna bör man snarast se till att välja ny styrelse som medlemmarna har förtroende för. Det finns inget skäl att längre än nödvändigt låta den av byggaren tillsatta styrelsen sitta kvar. Bästa sättet att försäkra sig om att styrelsen är lojal med medlemmarna och inte med byggaren är att medlemmarna själva väljer sin egen styrelse.

Nyval av styrelse kan göras på en extrastämma. Sittande styrelse måste sammankalla en extrastämma för val av ny styrelse om en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera