Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Medlem frågar:

Kallelse till årsstämma skall som bekant följa stadgarnas föreskrifter om tid. Om detta inte skett på korrekt sätt dvs att man gett mindre tid till förfogande. Innebär det att hela proceduren måste göras om ? Finns möjlighet för stämman att ändå genomföra stämman trots stadgebrottet med kvalificerad majoritet?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Som du vet ska en kallelse ska enligt föreningslagen var utfärdad senast två veckor alltså 14 dagar före ordinarie årsstämma. Den kan vara längre tid om det står i era stadgar men aldrig kortare. När kallelsen inte utfärdats i utsatt tid kan stämman, dvs stämmodeltagarna ta beslut att ändå fortsätta och genomföra stämman såvida inte någon anmärker på detta när frågan kommer upp på dagordningen om kallelse skett i behörig ordning.

Kom dock ihåg att om någon som inte accepterat kallelsebristen, exempelvis någon som inte närvarade, klandrar stämmobesluten som fattats på stämman kan stämmobesluten komma att ogiltigförklaras efter rättslig prövning.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera