Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Lena frågar:

På vår stämma valdes en helt ny styrelse då den gamla styrelsens mandattid var slut och ingen ville fortsätta. I skrivande stund har den nyvalda styrelsen ännu inte haft något konstituerande möte och kommer väl inte heller att kunna ha det eftersom ledamöter redan hoppat av och de kvarvarande är för få. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter och nu är de bara två.

Om jag har förstått allt rätt så har vi ingen beslutande styrelse som kan kalla till extra stämma nu. Några hävdar att den gamla styrelsen kan kalla till extra stämma och att det är ett fyllnadsval till redan vald styrelse som ska göras. Men jag delar inte denna uppfattning utan anser att eftersom det inte finns någon beslutande styrelse bör en kontakt tas med länsstyrelsen.


Göran Olsson, Bostadsrätterna (tidigare SBC) svarar:

Det var en tråkig situation ni hamnat i och som jag ser det finns två alternativ.

Ett är att göra en begäran om likvidation då föreningen saknar behörig styrelse. Men det är förmodligen ett alternativ ingen vill välja ,eftersom det innebär att era bostadsrätter förvandlas till hyresrätter.

Det andra är att de som blivit valda av medlemmarna till styrelse tar ansvar och kallar till extra stämma för nya val. Det finns ledamöter och de har enligt min mening rätt att kalla.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera