Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Anna frågar:

Jag lämnade in fem motioner till ett årsmöte men ingen togs upp på mötet. Ordföranden hävdade att de inte låg i föreningens intresse att ta upp motioner som inte berörde ekonomin, detta eftersom bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening.

Min fråga är om det är tillåtet att låta bli att behandla medlemmars motioner på årsmötet?


Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar:

Styrelsen är skyldig att i kallelsen till stämman redogöra för vilka motioner som inlämnats. Styrelsen är också skyldig att dela ut motionerna i sin helhet till medlemmarna i god tid innan stämman.

Ett bra förfarande är att styrelsen behandlar inkomna motioner, svarar på varje motion och bifogar svaren tillsammans med respektive motion i kallelsen. Punkten motioner ska också finnas med på dagordningen.

Om styrelsen inte delar motionärens åsikt brukar man skriva det i sitt svar på motionen och ange att man ”därmed anser motionen besvarad”. Oavsett vad styrelsen svarar så är det upp till stämmodeltagarna att ha en diskussion om det som föreslås i motionen och fatta ett beslut.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera