Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Per frågar:

Vårt område är nybyggt. Det är prydligt med gräsmattor, planterade träd och häckar. Boende har skötselansvar för sina uteplatser. En boende har planterat buskar i häcken runt sin uteplats. Buskarna växer högre än häcken och spretar åt olika håll.

Styrelsen har påpekat att häcken är föreningens egendom och inte får förstöras med till exempel stora buskar. Men den boende menar att hon gör vad hon vill med sin uteplats. Hur ska vi på ett bra och korrekt sätt komma vidare?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Föreningen kan i sina stadgar ange att ordningsföreskrifter som reglerar hur mark i anslutning till bostadsrätten ska skötas kan antas. Frågan är vilka ordningsföreskrifter er förening har?

Om marken inte är upplåten med bostadsrätt och föreningen bär ansvaret för häcken är det oftast (inte alltid), fritt fram för föreningen att klippa den. Men om ansvaret lagts över på bostadsrättshavaren saknas samma möjlighet. Om problemet inte kan lösas frivilligvägen, genom samtal och samförstånd, är det tyvärr svårt att hitta ett bra sätt att vidta åtgärder.

Mycket allvarliga förseelser kan efter rättelseanmodan resultera i uppsägning. Vildvuxna häckar räknas troligtvis inte som en mycket allvarlig förseelse i sådana sammanhang.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera