Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tony frågar:

Jag sitter med i styrelsen för en förening som funderar på att anlita ett väktarbolag som störningsjour. Detta bolag debiterar föreningen för utryckningar och jag undrar om det går att vidaredebitera bostadsrättshavare som orsakat utryckningen? Finns det någon lag eller bestämmelse att luta sig mot?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Nej, det saknas rätt att ta ut avgift för sådan utryckning. Ur ett rent skadeståndsrättsligt perspektiv är det i regel inte heller möjligt att ålägga någon en kostnad (skadestånd) bara för att föreningen slutit avtal om störningsjour och någon ringer dem.

Skälet är att det i regel saknas tillräcklig grund för att få skadestånd i den här typen av fall. För det mesta när det gäller störningar har föreningen allvarligare problem att hantera än kostnaderna för störningsjouren. Det kan exempelvis handla om allvarliga störningar som efter rättelseanmodan och uppsägning samt rättslig prövning kan leda till att bostadsrättshavaren måste avhysas på grund av att bostadsrätten förverkats.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera