Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Susanna frågar:

Vi är två lägenheter som har balkonger på kortsidan av vårt hus, resterande har på långsidan. Vi skulle vilja byta till större balkonger och jag undrar om det räcker med ett beviljande från styrelsen i föreningen? Tar för givet att vi också behöver ett bygglov?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det är svårt att ge ett allmänt svar på frågan. Många faktorer spelar nämligen in när det gäller om- och tillbyggnader som inte gäller alla men som kan påverka fler än en av de boende.

Vänd er till styrelsen med en väl föreberedd ansökan och bifoga ett bra, fackmannamässigt material där det framgår vad ni vill göra och på vilket sätt det ska ske. I en del fall har föreningen underhållsansvar för balkongerna och sådant kan spela in när styrelsen ska fatta sitt beslut.

I regel räcker det inte med bygglov och tillstånd från styrelsen. Oftast krävs även ett stämmobeslut samt godkännande från de eventuella grannar som bor under de planerade utbyggnaderna. Om dessa inte godkänner balkongutbyggnaden krävs det vanligtvis ett stämmobeslut med 2/3 majoritet samt godkännande av hyresnämnden. Skälet är att ombyggnaden kan innebära en förändring för dem som bor under.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera