Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Jan frågar:

Kallelse till årsstämma ska följa stadgarnas föreskrifter om tid. Om detta inte skett på korrekt sätt, dvs att man gett mindre tid till förfogande – innebär det då att hela proceduren måste göras om ? Finns möjlighet att
med kvalificerad majoritet ändå genomföra stämman trots stadgebrottet?


Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar:

En kallelse ska enligt föreningslagen vara utfärdad senast två veckor före ordinarie årsstämma. Tiden kan vara längre om det står i era stadgar, men aldrig kortare.

När kallelsen inte utfärdats i utsatt tid kan deltagarna
på stämman ta beslut att ändå genomföra mötet såvida inte någon anmärker på detta när frågan ”om kallelse skett i behörig ordning”
kommer upp på dagordningen. Men kom ihåg att om någon klandrar stämman så kommer den att ogiltigförklaras och måste göras om vid ett senare tillfälle.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera