Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Karl-Oskar frågar:

Tvist om takterrass

Jag har skickat in ansökan om bygglov för en takterrass med tillhörande grönt tak ovanpå vår fastighet. Bygglovet är ännu ej beviljat, men vi har goda förhoppningar om att så ska bli fallet.

Styrelsen menar att detta skulle anses utgöra någon form av ”värdeöverföring” från föreningen till mig, eftersom värdet på min lägenhet ökar i och med bygget, och att jag behöver kompensera föreningen för det, alltså köpa ytan.

Ytan är en platt del av fastighetens yttertak in mot gården ovanpå min vindsvåning som upptar hela våningsplanet. Taket nås i dagsläget med stegar från trapphuset och kan alltså inte utnyttjas som gemensam yta
i föreningen. Mäklare på orten ställer sig frågande till styrelsens krav, då taket ej har något reellt marknadsvärde eftersom de endast kan exploateras av mig.

Hur bör jag bemöta styrelsens krav? Jag är fullt införstådd med att jag bör betala föreningens tänkta framtida underhållskostnader genom lämplig avgiftsökning.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det går inte att ge något allmänt svar på din fråga. Men det är viktigt att veta att det inte är tillåtet att utan föreningens tillstånd ta i anspråk någon del av fastigheten och huset utanför lägenheten.

Beroende på situationen kan det ibland vara möjligt att ge tillstånd, men det är då upp till föreningens bedömning. Det är alltid, utan undantag, olämpligt att låta enskild medlem ta i anspråk någon del av huset som har en funktion som övriga är beroende av.

Exempelvis är andra beroende av att taket är tätt och kan underhållas och repareras på enklast möjliga sätt. Kontakta en enskild jurist för rådgivning om du vill ha en möjlighet att lösa det här.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera