Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Masse frågar:

Det här gäller en tvist om ett balkongbygge. De aktuella balkongerna har inte blivit slutbesiktigade på grund av flera felaktigheter i bygget. Om styrelsen låter medlemmarna använda balkongerna trots detta, vem bär då ansvaret om en olycka skulle hända? Styrelsen eller byggföretaget?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Allmänt gäller att fastighetsägaren, det vill säga föreningen, ansvarar för att fastigheten är säker att använda. Om någon skadas på grund av att en av husets balkonger är osäker, kan den som lidit skada vända sig med skadeståndsanspråk direkt mot föreningen.

Man kan även vända sig direkt mot de styrelseledamöter som direkt eller indirekt kan sägas brustit i sitt ansvar att se till att fastigheten är tillräckligt säker. Det kan också finnas möjlighet för den skadelidande att vända sig direkt mot den skadevållande entreprenören, men det är i regel enklare att få framgång gentemot fastighetsägaren.

Problemet blir något mer svårbedömbart om föreningen av någon anledning låtit enskild bostadsrättshavare själv uppföra balkong med hjälp av egen entreprenör. Detta fritar dock i regel inte föreningen från sitt fastighetsägaransvar. Men jag rekommenderar dig att kontakta en sakkunnig jurist för rådgivning.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera