Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Bibbi frågar:

Vad kallas det om man vill att styrelsen överlåter till två personer i denna att ta beslut i styrelsens namn mellan mötena?
Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det kallas ”Lämna på delegation”. Man kan skriva i styrelseprotokollet: ”Styrelsen beslutar att delegera till NN1 och NN2 att i föreningens namn fatta beslut om medlemskap. Beslutet ska sedan föredras på följande styrelsemöte och protokollföras.

”Första meningen är lämplig att använda i protkollet när styrelsebeslutet om att delegera uppgiften tas. Beslutet ska stå med i protokollet på nästkommande styrelsemöte. Den beskriver hur och när man fullföljer proceduren.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera