Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Curt frågar:

Jag har en bostadsrätt i Norrtälje och hyr en garageplats av föreningen. Garageavtalet löper på ett år och om det inte sägs upp tre månader före årsskifte gäller det hela nästkommande år. Det är väl okej, men om jag då säljer min bostad exempelvis i mars måste jag betala garagehyran resten av året. Föreningen har outhyrda garageplatser. Är detta rätt?
Upphör inte alla avtal vid försäljning?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Tyvärr går det varken att svara ja eller nej på din fråga. Det beror på omständigheterna i det specifika fallet och vad det står i ert avtal. En del hyresavtal kan anses höra ihop med bostadsrätten och upphör vid försäljning.

Men det vanligaste när det gäller garageplatser är att ett sådant samband saknas. Ett sätt att lätt ta reda på det är att kolla om det finns garageplatser som hyrs ut till andra än föreningsmedlemmar.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera