Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Arne frågar:

Vi har problem med att få ihop folk till styrelsen. I dagsläget är vi tre stycken och nu vill den ena hoppa av. Hur många måste man vara i styrelsen?


Anders Gustavsson, advokat svarar:

Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter. Om antalet ledamöter av någon anledning understiger det minsta antalet kan föreningen tvångslikvideras. Det kan leda till att huset omvandlas till en hyresfastighet med de ekonomiska konsekvenser som det innebär.

Exempelvis att medlemmarna förlorar stora delar av sin insats eftersom bostadsrättsföreningen upphör. Lyckas man inte få ihop minst tre ledamöter till styrelsen riskerar man att föreningen upphör. Gå ut i god tid före årsmötet och informera samtliga medlemmar om varför det är viktigt att det finns minst tre ledamöter i styrelsen.

Saknas det ledamöter kan man kalla till en extra stämma och göra ett fyllnadsval om man är för få eller det sakas ledamöter.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera