Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Liselott frågar:

Det har upptäckts att två balkongräcken i föreningen är dåliga och behöver bytas ut av säkerhetsskäl (totalt finns 12 balkonger). Vem ska stå för det bytet, de enskilda bostadsrättsinnehavarna eller föreningen?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

När det gäller vem som ska bekosta bytet beror det på vad som anges i era stadgar. Det kan stå att bostadsrättshavaren har underhållsansvar för balkongen inklusive räcke. Men det fritar inte föreningen och styrelseledamöterna från ansvar. Föreningen är som fastighetsägare skyldig att se till att det är säkert att använda balkongerna. Det innebär att föreningen eller styrelseledamöterna kan bli skadeståndsskyldiga om inte nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

Om exempelvis sker någon faller ner från balkongen och avlider på grund av att räckena inte åtgärdats, kan dessutom enskilda styrelseledamöter åtalas för vållande till annans död.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera