Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Marianne frågar:

Hur länge ska man som medlem behöva vänta på ett beslut om nya stadgar? Beslutet togs vid stämma 2010. Därefter har inget hänt, trots påstötningar till styrelsen. De gamla stadgarna är sedan brf bildades för många år sedan och föråldrade.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Om inte alla röstberättigade medlemmar är ense om att anta de nya stadgarna, krävs det två stämmobeslut för att anta nya stadgar. Enkel majoritet bland de röstande räcker vid första beslutet. Vid andra beslutet krävs normalt två tredjedels majoritet.

Om det rör sig om någon ändring av beräkningsgrunden för årsavgiften krävs det tre fjärdedels majoritet. När det första beslutet fattats på stämman kan man också i beslutet ange inom vilken tid det andra beslutet ska tas.

Men om tiden inte hålls kan man då tyvärr riskera behöva ta om det första beslutet igen. Det finns i övrigt ingen särskild tidsbestämmelse för när det andra beslutet tas, men det förväntas normalt att det tas endera genom extrastämma så snabbt som praktiskt möjligt eller vid nästa ordinarie stämma.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera