Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Catharina frågar:

OVK - vad är det?

Hej! I Bo bättre nummer 4, 2013 nämns OVK-kontroll Vad är det för slags kontroll?
Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar:

Regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, infördes 1991 på grund av den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler. Det finns också regler om hur en OVK-kontroll ska gå till. Kortfattat gäller följande regler:

Fastighetsägaren ska se till att OVK-kontroller görs enlig de regler som gäller. Funktionskontrollen ska utföras av en behörig besiktningsman. Vid varje besiktning ska denne upprätta ett protokoll, ett exemplar ska lämnas till bostadsrättsföreningen och ett ska sändas till kommunens
byggnadsnämnd.

Kontrollanten ska också utfärda ett särskilt intyg om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Bostadsrättsföreningen ska se till att intyget placeras på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera