Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Bengt frågar:

Vi ska sälja vår bostadsrätt. Lägenheten tömdes tidigt eftersom vi renoverat den och då tömde vi även källarförrådet. Nu har vi upptäckt att förrådet tagits i anspråk av föreningen. När vi pratat med fastighetsskötaren har styrelsen bytt ut vårt förråd mot ett mindre som är 1/4 av vårt tidigare förråd.

Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Allmänt kan sägas att om ett förråd tillhör viss bostadsrätt äger föreningen inte rätt att ianspråkta det med mindre än att ett beslut fattas på en föreningsstämma på sätt som anges i bostadsrättslagen. Om det är ett förråd som inte tillhör bostadsrätten kan det röra sig om nyttjanderätt av annat slag och då ska rätten att nyttja bringas att upphöra på korrekt sätt genom korrekt uppsägning.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera