Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Suppleanten frågar:

Jag är suppleant i styrelsen i en bostadsrättsförening. Vid ett tillfälle kallades jag in för att ersätta en av de ordinarie ledamöterna.
Som sista punkt kom det upp en fråga angående en räkning som var ställd till föreningen och gällde målningsarbete i min lägenhet.

Min fråga är om styrelsen kan be mig att lämna mötet eftersom ärendet gällde mig? Jag gick på eget initiativ eftersom jag inte visste vad som gällde. Efter att jag gått behandlades räkningen, det gjordes en omröstning som utföll till min nackdel. Hade jag varit kvar och varit med och röstat hade resultatet utfallit till min fördel eftersom det handlade om en röst. Min fråga är, hade jag rätt att stanna kvar?


Karin Rutström, redaktör och bostadsjournalist svarar:

Du handlade helt korrekt!
Du ska inte vara närvarande när det fattas beslut som gäller dig som enskild medlem eftersom du i den situationen är jävig, vilket strider mot reglerna. Det kan kanske kännas trist när det handlade om en röst. Men det är alltid viktigt att man i egenskap av styrledamot kan skilja på rollerna.

Det är viktigt att komma ihåg att man som ledamot har fått förtroende från medlemmarna på stämman att representera dem och göra det som man anser är korrekt och bäst för föreningen. Om det skulle visa sig att det beslut som föreningen fattat strider mot bestämmelserna i lagen eller föreningens stadgar har du alltid möjlighet i egenskap av enskild medlem att bestrida det beslut som tagits eller driva frågan vidare.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera