Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Karin frågar:

Vid flera tillfällen de senaste åren har det framkommit att en bostadsrättshavare i vår brf är samlare. Lägenheten är full med saker staplade längs väggarna och är bitvis svårframkomlig. Vi i styrelsen ser det som ett problem. Det kan skapa en ökad brandrisk.

Det finns också risk för att man inte upptäcker andra typer av skador som på sikt kan påverka fastigheten negativt. Jag läser i lagtexten att bostadsrättsinnehavaren ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Frågan är alltså om min samlande granne strider mot detta?


Jörn Liljeström, Advokat svarar:

Omfattande samlande kan utgöra en brandfara. Det bryter i vart fall mot ”ordning och skick” och det räcker för en rättelseanmodan. Kontakta er förvaltare, om detta ingår i tjänsteutbudet, eller en jurist specialiserad på sådana frågor. Efter rättelseanmodan följer föreningen genom sakkunnig förvaltare upp att bostadsrättshavaren skärpt sig och fått en acceptabel ordning på sin lägenhet. Hur som helst måste mängden brännbart material reduceras till en godtagbar nivå.

Om bostadsrättshavaren fortsätter sitt samlande, och det är tillräckligt allvarligt, kan uppsägning ske på grund av att yttjanderätten förverkats. Om det uppstår problem rörande ”sundhet”, exempelvis att lägenheten är flottig, smutsigt, illaluktande och kanske också en grogrund för ohyra är situationen ännu allvarligare.

I de fall andra riskerar drabbas, exempelvis på grund av brandfara eller olika sundhetsrelaterade problem, så är föreningens styrelse skyldig att vidta åtgärder för att få olägenheterna att upphöra. Ni behöver ta hjälp för att hantera den här frågan. Det är inget som kan hanteras inom ramen för det normala styrelsearbetet. Det kräver särskild kompetens. Anlita någon kunnig som ger er råd och sköter hanteringen och har förstånd att låta bli att agera om problemen är för små för att kunna leda till avhysning.

Även mycket excentriska bostadsrättshavare har rätt att få bli lämnade i fred, så länge det de håller på med inte riskerar drabba andra.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera