Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Eva frågar:

Har styrelsen rätt att ge en lokal i vår bostadsrättsförening till en flyktingfamilj utan att dra frågan med medlemmarna? Är inte det att överskrida sina befogenheter?Jörn Liljeström, advokat svarar:

Styrelsen i en bostadsrättsförening sköter föreningens löpande förvaltning. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att hyra ut lokaler. Däremot äger styrelsen i regel inte rätt att låta bli att ta ut hyra. Styrelsen ska tillvarata föreningens ekonomiska intressen och bör inte låta bli att ta marknadsmässig ersättning vid uthyrning. Undantag kan gälla om lokalen tillfälligt är tom och det ändå inte går att få någon intäkt på̊ kort sikt. Eftersom då går föreningen ändå inte miste om pengar. Det är helt irrelevant vem hyresgästen är, så länge det är någon som sköter sig.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera