Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Med vänlig hälsning Britt Inger frågar:

Styrelsens informationsplikt

Hej!
Vi är medlemmar i en bostadsrättsförening har en fråga om styrelsens "tystnadsplikt". Vår styrelse har genomfört en flytt av ett staket. Vi har ställt frågor till styrelsen om syftet med åtgärden, när den beslutades och av vem, kostnad för åtgärden och var i budget den finns med. Vi har förstått att kostnaden är ganska stor men har inte fått någon exakt uppgift. Vi har efter en tid fått informationen att detta har styrelsen tystnadsplikt om, både dokument som rör offert och faktura för att se totalkostnaden samt vad som diskuterats på de styrelsemöten där man tagit beslutet. Vad gäller budgeten så har vi fått svaret att åtgärden är en nyinvestering och inte en kostnad och att den redovisats enligt den nya redovisningsprincipen. Inget mer info har getts. Jag undrar därför om vi som medlemmar har rätt till denna typ av information. Jag förstår att styrelsen har en "tystnadsplikt" gällande frågor som kan skada föreningen men detta kan ju knappast vara en sådan fråga. Åtgärden är redan genomförd så frågorna är mer för att förstå bakgrunden och att bibehålla ett förtroende för gällande styrelse.


Jörn Liljeström, advokat svarar:

På föreningsstämman är styrelsen skyldig att svara på frågor som berör bedömningen av föreningens ekonomi om svaret kan ges utan väsentlig nackdel för föreningen. Om styrelsen inte kan svara direkt kan de återkomma med skriftligt svar till alla som berörs. Svar på frågor om staket kan inte vara till väsentlig nackdel för föreningen. Alltså är styrelsen skyldig att svara. Rätten att få svar är endast uttryckligen lagstadgad att gälla just på stämman. Men styrelsen bör informera om verksamheten även annars. Det blir inte trevligt i en förening där styrelsen låter bli att informera om allmänna frågor. Förtroendet för en sådan styrelse borde rimligen minska och yttersta konsekvensen kan bli att styrelsen, helt eller delvis, byts ut. Det räcker att 10 procent av medlemmarna blir tillräckligt engagerade i frågan så kan de begära extrastämma för att utkräva ansvar från styrelsen.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera