Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Mats frågar:

Styrelsen tystnadsplikt – Vad innebär det?
Hej, jag undrar endast om ni vet vart man vänder sig om man misstänker, men god grund att styrelsen har informerat våra grannar om en diskussion vi haft gällande en utbyggnad. När vi kontaktade styrelsen fick vi svar att söka bygglov av kommunen. Nu har emellertid en del grannar överklagat detta beslut, vilket vi accepterar. Men i överklagan står det beskrivet en mängd fakta som grannen endast ha kunna fått genom av någon i styrelsen. Det står klart eftersom aldrig blivit kontaktade av någon av grannarna innan de skicka in överklagan. Vi hävdar att styrelsen har brustit i sin tystnadsplikt och satt vår integritet ur spel. Så vart vänder man sig för att beivra detta?


Jörn Liljeström, advokat svarar:

Styrelsen ska inte sprida information om angelägenheter som bara berör er till andra med mindre att det finns mycket goda skäl. Det är tänkbart att styrelsen åsidosatt sina skyldigheter om det är riktigt att de röjt angelägenheter som bara berör er. Men om det rör sig om information som berör föreningen i allmänhet, exempelvis gällande byggnaden eller annars av allmän natur, så är det osannolikt att styrelsen kan anses ha gjort fel genom att informera.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera