Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tacksam för ett svar. frågar:

Får ordföranden lägga sig i valberedningens arbete?
Hej vi har följande problem inför stämman. Styrelse består av 10 ledamöter alla är valda på ett år. Just nu finns 2 vakanta platser bland ledamöterna. De flesta som har suttit i många år och alla vill vara kvar nästa mandatperiod. Men våra medlemmar önskar en förnyelse i styrelsen. När valberedningen lämnade sitt förslag till vår ordförande påpekade hen att valberedningen inte får föreslå sig själva till nyval som ledamot. Ordförande kontaktade även en ny föreslagen medlem med stor kompetens som föreslagits till ordinarie ledamot och krävde att denne enbart skulle vara valbar som suppleant. Detta resulterade i att denna medlem inte längre finns till valberedningens och stämmans förfogande. Får ordföranden lägga sig på detta sätt i valberedningens arbete?


Göran Olsson, jurist svarar:

Det finns inga regler om valberedningar annat än det som kan finnas i föreningens stadgar. Men ordförandens beteende är verkligen olämpligt. Den som är ordförande ska inte lägga sig i valberedningens arbete. En valberedning kan visst föreslå någon av valberedningens ledamöter till styrelsen. Det är ganska vanligt. Tänk på att det är alltid stämman som i sista hand väljer vilka som ska sitta i styrelsen.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera