Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

MVH: Anette frågar:

Jag äger en brf (småhus) och jag har lite funderingar om rättigheter som medlem!
Har man rätt att följa upp årsredovisningen hos förvaltaren(HSB) eftersom jag tycker att det finns vissa oklarheter.

Årsredovisningen är f.rom:1/7-08 - tom:30/6-09, skulle ju även vilja kunna granska räkenskaperna till dagens dato.

Har jag rätt att göra detta som medlem?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Nej. Medlemmarnas möjlighet att utöva kontroll över föreningens verksamhet utövas på föreningsstämman, exempelvis genom frågerätten.

Likaså väljer medlemmarna styrelseledamöter som ges förtroendet att sköta verksamheten mellan stämmorna och dessutom väljs revisor som löpande kan granska verksamheten.

Dessutom finns extraordinära granskningsmöjligheter såsom möjligheten att vid föreningsstämma föreslå särskild granskning.

Enskild medlem har ej rätt att få ut räkenskapshandlingar och har ej rätt att påta sig granskningsuppdrag på egen hand, det är föreningsstämman som förfogar över sådana frågor.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera