Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Wei frågar:

Vattenskada och felaktig
golvbrunn – vem ansvarar?

Jag köpte en lägenhet för ett par år sedan, men gjorde inte någon besiktning i samband med köpet. Nu har jag upptäckt en vattenskada i badrummet.
Det har gjorts en besiktning av en sakkunnig besiktningsman som säger golvbrunnen är konstig. När vi köpte lägenheten, stod det i den objektsinformation mäklaren gav oss att lägenheten var stambytt. Vi frågade
föreningen, men de svarade att det inte är stambytt, utan endast stamrenoverat. Kan jag kräva ersättning från mäklaren på
grund av den felaktiga beskrivningen i den information vi fick.


Jörn Liljeström svarar:

Ett eventuellt dolt fel ska reklameras till säljaren. Du kan försöka få ersättning, men tänk på att ett dolt fel som upptäckts så sent kan vara svårt att med framgång driva rättsligt. När det gäller ansvaret för golvbrunnen bör du kontrollera bostadsrättsföreningens stadgar, där framgår det om golvbrunnen är bostadsrättshavarens ansvar. Är det så innebär det att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska reparera felet. Detta gäller oavsett om det var ett fel som fanns vid köpet eller inte. Om det var fel vid köpet kan bostadsrättshavaren kräva ersättning av säljaren.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera