Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Undrande medlem frågar:

Skall ordföranden för föreningsstämman (i en bostadsrättsförening) utöver protokollförare och justeringsmän underteckna stämmoprotokollet för att det skall vara godkänt.


Jörn Liljeström, LEX advokatbyrå svarar:

Stämmoprotokoll skall undertecknas av ordförande för föreningsstämman, samt minst en justeringsman som väljs i början av stämman. I regel utses två justeringsmän.

Ordföranden kan upprätta protokollet själv men har även rätt att utse protokollförare som sköter denna uppgift, vilket är vanligast. När protokollförare är utsedd upprättar denne protokollet självständigt efter bästa förmåga.

Det skall framgå av protokollet vem som är protokollförare och denne bör också underteckna ”sitt” protokoll före ordföranden.

Justeringsmännen intygar att det som står i protokollet på ett riktigt sätt speglar vad som beslutats på stämman. För det fall justeringsman anser att protokollet inte stämmer med vad som beslutats har justeringsmannen rätt att till protokollet foga en kortfattad anteckning om sin avvikande uppfattning.

Varje sida i protokollet bör signeras av dem som undertecknar protokollet.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera