Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Kent frågar:

Kan medlemmarna på eget bevåg måla fasaden?

Hej

Jag har en fråga som gäller målning utomhus på fasad. Får varje medlem göra detta på eget bevåg? Styrelsen kan ju inte tvinga en medlem att måla. Vad händer om en medlem gör det frivilligt kan styrelsen då bli ansvarig vid exempelvis en fallolycka eller är det medlemmens egen olycksfallsförsäkring som då tar detta?
Jörn Liljeström, advoka svarar:

Föreningen ansvarar för att underhålla huset (utanför bostadsrättshavarens lägenhet) och därmed även för målning av fasad. Ingen medlem får göra sådant arbete utan att föreningen går med på det och kan inte heller tvingas att utföra sådant arbete åt föreningen. Om man ställer upp frivilligt sker det i regel på egen risk. Det klargör dock situationen om föreningen redan i förväg klart kommunicerat att den inte tar något ansvar för dem som hjälper till på sådant sätt. Frågan om det går att utfå ersättning från försäkringsbolag vid skada beror på försäkringsavtalets innehåll.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera