Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

NN frågar:

Får ordföranden fakturera föreningen för sitt arbete?

Hej!
Vår ordförande har under 2 års tid fakturerat föreningen med 750 kr per timma för det arbete han gör. På detta finns inget beslut på någon årsstämma, utöver arvodet, som är på 6000, (enligt det beslut som togs på stämman). Är han återbetalningsskyldig? Eller hur går vi vidare?


Jörn Liljeström, advokat svarar:

Föreningen kan rikta krav mot honom under förutsättning att giltigt avtal saknas. Om ordföranden själv ingått avtalet för föreningens räkning med sig själv kan avtalet vara ogiltigt på grund av jäv. Om avtalet är ogiltigt kan personen eventuellt vara skadeståndsskyldig.
© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera