Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Irene frågar:

Ledamöter ur samma familj.

Hej, jag nar följande fråga som vi diskuterat vår förening, kan från samma familj en vara styrelsesuppleant och den andra revisorssuppleant eller är detta jäv


Karin Urbina Rutström, bostadsjournalist svarar:

Det är stor jävsrisk om den som valts till revisor eller revisorsassistent har en familjemedlem som sitter som ledamot i föreningens styrelse oavsett om denna person är ordinarie eller suppleant. Föreningen riskerar att hela den ekonomiska redovisningen kan underkännas på grund av jävsituationen och att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera