Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tacksam för svar frågar:

Vi är en relativt ny bostadsrättsförening (bildad 2006). Som så många andra har vi drabbats av nedfasningen av räntesubventionerna och fått höja avgifterna de senaste åren kraftigt.

Nu har vi diskuterat med bland annat revisorn om att höja avskrivningstiden från nuvarande 60 år till 75 år.

Vilka fördelar respektive nackdelar innebär det för föreningen på kort och lång sikt.


Liselotte Herrlander, BoRevision AB svarar:

Enligt Årsredovisningslagen ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt under denna period.

Den avskrivningsmetod som används ska återspegla hur tillgångens värde successivt förbrukas för föreningen. I en Brf är det vanligt med en progressiv avskrivningsmetod, vilken med åren ger ökande avskrivningsbelopp.

Både avskrivningsprincip och nyttjandeperiod ska enligt BFN 2001:3 prövas löpande. Detta innebär att det är fullt möjligt att göra en ny bedömning och förlänga nyttjandeperioden från 60 till 75 år. Att ändra nyttjandeperioden är ett styrelsebeslut och då ställs givetvis samma krav som det görs på alla styrelsebeslut, ett väl genomarbetat beslutsunderlag som visar att den nya bedömda nyttjandeperioden överensstämmer med verkligheten.

Fastighetens avskrivningar är en kostnad som redovisas i resultaträkningen och ska därmed täckas av årsavgifterna. Om nyttjandeperioden förlängs minskas avskrivningarna och detta påverkar årsavgifterna som i sin tur minskar föreningens likviditet. Om föreningens amorteringar på lån är högre än fastighetens avskrivningar kan detta medföra att föreningen får likviditets problem.

Ett syfte med avskrivningar är att ackumulera medel för kommande investeringar och om nyttjandeperioden bedöms för lång innebär detta att framtida medlemmar kommer att belastas med för höga kostnader för avskrivningar i årsavgifterna.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera