Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Stig frågar:

Förslag på stämma – skriftligt eller muntligt

Hej!
Vid vår årsstämma krävde ordförande för stämman
att ytterligare synpunkter och förslag, utöver av valberedningen lagt förslag skulle lämnas skriftligen till honom för att kunna behandlas. Förslaget gällde att ingen ekonomisk ersättning skulle utgå i arvode till styrelsens ledamöter

Göran Olsson, jurist. svarar:

Medlemmar har rätt att få lägga fram förslag på en stämma och få dem behandlade. Om dessa ska vara skriftliga anser jag att det är något stämman ska besluta. När det gäller arvoden framstår det som mycket konstigt att kräva skriftlig form. Här ska stämman först ta ställning till om det ska vara arvoden eller inte och därefter om stämman beslutar att arvoden ska utgår så ska beloppet bestämmas och här kan komma olika yrkanden. Jag tycker dock att arvoden ska utgå i en styrelse för att visa att man tar arbetet på allvar. Det finns ett grundläggande ansvar för verksamheten även om man lämnar bort all förvaltning görs mycket arbetet. Detta kan man oftast inte förstå förrän man själv tagit del av styrelsearbetet.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera