Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Mvh – Nils frågar:

Utvidgning av uteplats kräver stämmobeslut

Hej.

Vi har i vår förening några lägenheter på bottenplan där man utvidgat uteplatsmarken per lägenhet mer än det som från början var plattsatt i en storlek precis lika stor som balkongerna ovanför. Det innebär att alla hade samma utrymme oavsett om man hade balkong eller uteplats. Ny har styrelsen beslutat att dessa uteplatser får drygt 1 meter utanför tidigare storlek + att föreningen ska betala för staket för ändamålet. Visserligen är det inga problem då det har varit gräsmatta utanför, men gemensamma ytan för övriga boende
blir "mindre".

Men för att rätt ska vara rätt, ska då inte detta vara en fråga som borde tas upp på tex ett stämmomöte och där alla medlemmar har möjlighet att påverka då det gäller den gemensamma ytan vi alla har att tillgå ? För det är ju nu så att det är ett extra + för värdet på dessa lägenheter som inte övriga kan tillgodoräkna sig.Jörn Liljeström, advokat svarar:

Mark utanför lägenheten kan upplåtas med bostadsrätt. Det är också vanligt att de bara är upplåtna med någon form av allmän nyttjanderätt. Uteplatser bör upplåtas med bostadsrätt om så inte redan skett, det är bättre och klarare för alla inblandade. Om mark som används av alla, någon form av allmänt utrymme, ska föras över till enskilt bruk så är det ett problem. Oanvända ytor går bättre. Hur som helst är en utvidgning en form av ändring av lägenhet som inte kan utföras utan alla berördas samtycke. Om någon motsätter sig ska beslutet tas på föreningsstämma med 2/3 majoritet och sedan ska det godkännas av hyresnämnden för att kunna verkställas.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera